Diabetes Voetzorg 2015

Voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus in 2015
De veranderingen op een rij

 
Heeft u diabetes mellitus (DM) en een verhoogd risico op een wond? Is in het verleden een SIMM’s classificatie bij u vastgesteld? Dan bent u waarschijnlijk onder behandeling van een podotherapeut en/of een pedicure. In dat geval gaat er voor u het een en ander veranderen in 2015. Wij informeren u graag over deze veranderingen, de nieuwe werkwijze en welke kosten hieraan verbonden zijn.

 

Wat verandert er in 2015?
Waar nu de (al dan niet reeds bij u vastgestelde) SIMM’s classificatie leidend is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, zal per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

Vanaf 1 januari 2015 zal de podotherapeut een coördinerende rol gaan vervullen in de voetengezondheidszorg en een individueel behandelplan opstellen. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.

 

Wat betekent deze verandering voor u?
U heeft diabetes mellitus en door uw huisarts of praktijkondersteuner wordt jaarlijks een voetcontrole gedaan waarbij onderzocht wordt of er een risico bestaat op een wond (de zgn. SIMM’s classificatie). Vanaf 2015 wordt er nu ook een zorgprofiel vastgelegd. Vanaf zorgprofiel 2 krijgt u een verwijzing voor de podotherapeut. De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid voetonderzoek, volgens protocol vastgesteld, een persoonlijk behandelplan voor u opstellen. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

 

Kosten en vergoedingen
Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in 2015 in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering. Dit valt wel onder het eigen risico. Heeft u zorgprofiel 1 dan heef tu recht op een eenmalige screening door de podotherapeut, maar dit valt wel onder uw eigen risico. De pedicure wordt bij zorgprofiel 1 alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar. Kijk voor een compleet overzicht op www.podotherapie.nl/vergoedingen.

Vanaf zorgprofiel 2 wordt de zorg door de podotherapeut rechtstreeks per kwartaal bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Uw podotherapeut krijgt, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan ander patiënten om hetzelfde doel te bereiken. Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bv. de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur.

Let op!
Staat u per 1 januari 2015 onder behandeling van een pedicure en is er geen persoonlijk behandelplan vastgesteld door de podotherapeut? Dan zal uw behandeling niet meer worden vergoed uit de basisverzekering.

Wij vertrouwen er op u met deze brief voldoende te informeren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

…………………………………………………..
Uw diabeteszorgverlener

 

Online afspraak

U kunt ook online een afspraak maken bij de huisarts. Registreer u volgens onderstaande link:

Maak hier online uw afspraak!

Herhaalrecepten