Diabetes Zorg

 

ONTWIKKELINGEN IN DE DIABETESZORG IN DE REGIO Gooi & Omstreken.
.

Het aantal diabetespatiënten type I en II in Nederland bedraagt momenteel 560.000 en stijgt naar verwachting tot 2030 met 35%.

Inmiddels is duidelijk geworden dat vroegtijdige en intensieve diabeteszorg de kans op complicaties vermindert en bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Juist de huisarts is in staat die langdurige zorg aan deze groeiende bevolkingsgroep te bieden en te coördineren.

De huisartsen hebben daartoe een diabetes zorgprogramma opgesteld.

Een nieuwe term voor dit soort zorg bij chronische ziekten is “ketenzorg”.

Een keten van zorg rondom de patiënt!
Deze ketenzorg geeft aan wanneer wat te doen en streeft ernaar de patiënt te betrekken bij de zorg en een taak te geven in het eigen zorgdossier.

Onderdelen van het zorgprogramma:
3 kwartaalcontroles in de praktijk van de huisarts door Gea Vriend,POH en Janneke de Kloet,doktersassitent.

1 jaarcontrole in de praktijk van de huisarts

3 maandelijks  bloedonderzoek 
1 maal per  2 jaar een controle van het netvlies d.m.v. een fundusfoto

Nieuw ontdekte diabetespatiënten en patiënten die insuline gaan gebruiken, zullen mede begeleid en geadviseerd worden door een diëtiste in de regio. Dit gaat allemaal in goed onderling overleg en aan de hand van vaste afspraken.


 

Online afspraak

U kunt ook online een afspraak maken bij de huisarts. Registreer u volgens onderstaande link:

Maak hier online uw afspraak!

Herhaalrecepten