Toestemming voor uitwisseling medische gegevens

Het 'electronisch patiëntendossier '(EPD) gaat er toch komen ,maar alleen als u dat wilt.U moet persoonlijk toestemming geven voor het gebruik van uw gegevens.U 'tekent' dan voor een EPD in afgeslankte vorm:een beperkt gedeelte van uw dossier is maar in te zien en ook maar door enkele categorieën hulpverleners. 

Meer erover kunt u lezen op de volgende website: http://www.vzvz.nl.Hierop vindt u ook deze brochure die de meeste van uw vragen zal beantwoorden.

U kunt uw toestemming voor uitwisseling op diverse manieren verlenen:

1.Schriftelijk door invullen/ondertekenen van het  toestemmingsformulier (opsturen of afleveren op de praktijk)

2.Door het sturen van een mail(via deze website) naar de praktijk .Daarin expliciet vermelden voor wie deze toestemming geldt.(naam en geboortedatum)

3. Mondeling ,door een bericht naar uw arst of de assistente als u de praktijk bezoekt. 


22-09-2013