Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Kievit en Trum


Huisartsenpraktijk Kievit en Trum

Eslaan 15
1404 EE Bussum
Telefoon: 035-6912777
Spoed: 035-6912777 toets 1
Fax: 035-6931453
Receptenlijn: 035-6912777

huisartsenkievitentrum.praktijkinfo.nl


Openingstijden

De praktijk is dagelijks geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Woensdag houden C.Kievit en B.Trum  een avondspreekuur. U kunt hiervoor telefonisch of online een afspraak maken.

  

 

Na 17.00 uur, in de weekenden en op feestdagen kunt u met uw klachten terecht bij de huisartsenpost, te bereiken op 0900-9359. De huisartsenpost en dienstapotheek bevinden zich op het terrein van het Tergooi- ziekenhuis lokatie Blaricum.

Spoedgevallen

Tijdens praktijkuren belt u met 035-6912777 en TOETS 1, alleen als er direct hulp nodig is.


Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen belt u de huisartsenpost 0900-9359. De Huisartsenpost bevindt zich  met de dienstapotheek op het terrein van Tergooiziekenhuizen lokatie Blaricum. U wordt in eerste instantie te woord gestaan door een van de doktersassistentes, houdt uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Afspraak maken

Dhr. C.Kievit is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag werkzaam in de praktijk.

Mw. B.Trum is maandag,woensdag en donderdag  werkzaam in de praktijk.

Dinsdag en vrijdag is zij werkzaam als supervisor/coach, lid van de Vereniging Coaches voor Medici. Zij is verbonden aan de huisartsopleiding van het AMC en Utrecht.

Inloopspreekuur

Voor het inloopspreekuur  tussen 8.00 en 8.30 uur hoeft u geen afspraak te maken.Dit is bedoeld voor korte consulten.

Mw. B.Trum doet het inloopspreekuur op maandag-en donderdagochtend.

C. Kievit verzorgt het inloopspreekuur op dinsdag-,woensdag-en vrijdagochtend.

Afspraakspreekuur

Dagelijks is er een afspraakspreekuur.

Een afspraak later op de dag- avondspreekuur- is mogelijk op woensdag.

Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur, belafspraak en het aanvragen van een visite kunt u tussen 8.00 en 12.00 uur bellen met telefoonnummer 6912777 optie 2.

U kunt ook online een afspraak maken.

Indien u tijdens een consult meerdere klachten tegelijk wil bespreken,vraag dan de assistente om een dubbele afspraak te maken.  

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Het telefonisch spreekuur is een terugbelspreekuur.
Als u voor 11.00 uur opgeeft op welk telefoonnummer u bereikbaar bent, wordt u op de afgesproken tijd teruggebeld. 

 

Probeer niet een heleboel klachten op te sparen en geen andere patiënt mee te nemen voor wie geen afspraak gemaakt is, zodat de mensen na u niet te lang moeten wachten.

Online afspraken maken

 

Maak hier online uw afspraak!

 

Indien u meedere vragen heeft en een dubbele consultduur wenst, maak dan een  dubbele afspraak.  

 

 

Telefoonnummers

Als u het telefoonnummer van de praktijk 035-6912777 belt, komt u terecht bij een keuzemenu:

keuze 1: uitsluitend voor spoed

keuze 2: contact met de assistente voor het maken van een afspraak, aanvragen huisbezoek en opvragen uitslagen tussen 8.00 en 12.00 uur

keuze 3 :voor het aanvragen van herhaalrecepten, 24 uur per dag mogelijk. Indien u voor 11.00 uur 's ochtends de receptenlijn inspreekt, kunt u de medicatie afhankelijk van uw apotheek ofwel dezelfde dag  na 16.00 uur ofwel na 1 -2 dagen bij uw apotheek ophalen.Informeer bij apotheek hoe hun service is geregeld. 

Keuze 4:Intercollegiale lijn

Het faxnummer van de praktijk is 035-6931453

 

Belangrijke informatie herhaalrecepten

Herhaalrecepten

Kunt u 24 uur per dag aanvragen via telefoonnummer 6912777 toets optie 3.

Tevens bestaat de mogelijkheid uw herhaalrecept per mail via onze website www.huisartsenkievitentrum.praktijkinfo.nl aan te vragen.

Als u voor 11.00 uur uw receptaanvraag indient,kunt u ofwel dezelfde dag na 16.00 uur ofwel na 1of 2 dagen  de medicatie bij uw apotheek afhalen.Dit  tijdstip waarop de medicatie bij de apotheek gehaald kan worden  is afhankelijk van de service verleend door de apotheek.U kunt bij uw apotheek informeren hoe zij dit geregeld hebben.

 

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is een terugbelspreekuur.

Indien u telefonisch wilt overleggen met de huisarts kunt u dagelijks bellen tussen 8.00 en 11.00 uur. De assistente noteert uw vraag en spreekt af wanneer u teruggebeld wordt.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Na 17.00 uur, in de weekenden en op feestdagen belt u de huisartsenpost, telefoonnummer 0900-9359.

De huisartsenpost bevindt zich met de dienstapotheek op het terrein van Tergooiziekenhuizen afdeling Blaricum.U wordt in eerste insatntie te woord gestaan door één van de doktersassistentes, houdt uw verzekeringsgegevens bij de hand.

De  huisartsenpost is  er voor:

 • spoedgevallen.
 • klachten die optreden buiten de openingstijden van de praktijk en die niet kunnen wachten tot  de  volgende werkdag van uw  huisarts.
 • recepten  voor medicijnen die u snel moet nemen, terwijl u deze niet meer in huis heeft. U kun het innemen niet uitstellen tot de volgende werkdag van uw huisarts.
 • telefonisch overleg over een verontrustende klacht.
 • verwijzing naar de spoedeisende eerste hulp van het ziekenhuis. 

 

Het verzorgings gebied van de praktijk omvat :Bussum,Naarden,Hilversumse Meent en Huizen -Bikbergen.

 

                                                                                                                    

 

Huisartsenopleiding

In de praktijk worden huisartsen opgeleid van de huisartsenopleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Een huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts die zich in 3 jaar specialiseert tot huisarts. Van deze 3 jarige opleiding vinden het eerste en het laatste jaar plaats in een opleidingspraktijk.

Dagelijks worden de werkzaamheden van de huisarts in opleiding gesuperviseerd door Betty Trum en Cees Kievit.

Van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019 zal Idwer Steenstra in onze praktijk zijn laatste , derde jaar van de huisartsopleiding werken als huisarts in opleiding in onze praktijk.

 

de huisarts in opleiding

Van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019 zal Idwer Steenstra in onze praktijk werken als huisarts in opleiding.

Praktijkassistentie

DE praktijkassistentes zijn: Gea Vriend  en Janneke de Kloet. De assistente zorgt dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt.Gea Vriend is naast praktijkassistent POH -somatiek.

Het is belangrijk dat u zich zoveel mogelijk aan de vaste telefoontijden houdt.

Ook de assistente heeft beroepsgeheim en houdt iedere middag een afspraakspreekuur, waarvoor u dagelijks een afspraak kunt maken tussen 8.00 - 12.00 uur.
In verband met het assistente-spreekuur is de praktijk 's middags alleen bereikbaar voor dringende zaken op onze spoedlijn: 035- 6912777 toets 1.

U kunt bij de assistente en POH-S terecht voor:

 • Maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek.
 • Oren uitspuiten.
 • Bloeddruk meten.
 • 24-uursbloeddrukmeting
 • Driemaandelijkse diabetescontrole in het kader van ketenzorg Go Diabetes.
 • Longfunctiemeting.
 • Inhalatie-instructie.
 • Vaccinatie adviezen 
 • Wrat behandeling  met vloeibare stikstof  ,dagelijks op afspraak. 
 • Hechtingen verwijderen.
 • Urine onderzoek.
 • Administratieve vragen.
 • Doorgeven veranderingen adres-,huisarts- en verzekeringsgegevens.
 • Het in kaart brengen van uw risico op hart-en vaatziekten.

Diabetes Zorg

 

ONTWIKKELINGEN IN DE DIABETESZORG IN DE REGIO Gooi & Omstreken.
.

Het aantal diabetespatiënten type I en II in Nederland bedraagt momenteel 560.000 en stijgt naar verwachting tot 2030 met 35%.

Inmiddels is duidelijk geworden dat vroegtijdige en intensieve diabeteszorg de kans op complicaties vermindert en bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Juist de huisarts is in staat die langdurige zorg aan deze groeiende bevolkingsgroep te bieden en te coördineren.

De huisartsen hebben daartoe een diabetes zorgprogramma opgesteld.

Een nieuwe term voor dit soort zorg bij chronische ziekten is “ketenzorg”.

Een keten van zorg rondom de patiënt!
Deze ketenzorg geeft aan wanneer wat te doen en streeft ernaar de patiënt te betrekken bij de zorg en een taak te geven in het eigen zorgdossier.

Onderdelen van het zorgprogramma:
3 kwartaalcontroles in de praktijk van de huisarts door Gea Vriend,POH en Janneke de Kloet,doktersassitent.

1 jaarcontrole in de praktijk van de huisarts

3 maandelijks  bloedonderzoek 
1 maal per  2 jaar een controle van het netvlies d.m.v. een fundusfoto

Nieuw ontdekte diabetespatiënten en patiënten die insuline gaan gebruiken, zullen mede begeleid en geadviseerd worden door een diëtiste in de regio. Dit gaat allemaal in goed onderling overleg en aan de hand van vaste afspraken.


 

Wrattenspreekuur

Wrat behandeling met vloeibare stikstof

Dagelijks  op  afpraak.

 

 

privacyreglement

Privacyreglement

Protocol:            Privacyreglement

Datum:                31-10-2014

Uitvoerders:      Assistentes, POH GGZ, POH somatiek, huisartsen

Doel:                    Vastlegging van de maatregelen die genomen zijn om zeker te stellen dat zorgvuldig                    met patiëntgegevens wordt om gegaan.

 

 

Het privacyreglement

 

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 1. Patiëntgegevens worden op een zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

 2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

 3. Doeleinden zijn:

 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult,                medicatie, doorverwijzing, overdracht);

 • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

 1. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

 2. Algemene patiëntgegevens worden alleenin de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

 2. verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

 3. verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

 4. verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

 1. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening:

   1. voor zover dat met het oog op een goede behandeling of

   2. verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

 2. verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de

   1. beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover

   2. dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

 1. Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

 1. een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

 2. de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

   

   

   

Organisatie van de informatiebeveiliging

Praktijk Kievit en Trum heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

 2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

 3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

   

Rechten van de patiënt

 1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

 2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.

 3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

 4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

 5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie,beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

 6. Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

 7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

   

   

   

Praktijk accreditatie

Praktijk met NHG garantie ! Onze praktijk heeft  het kwaliteitskeurmerk ontvangen: geaccrediteerde praktijk (namens het Nederlands Huisartsen Genootschap)

Wij hebben veel werk verzet om al onze processen op het hoogste niveau te laten plaatsvinden en zijn blij en trots met deze officiële erkenning door het Nederlands Huisartsen Genootschap